Sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan

  • sahalaitokseen, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
  • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikkoon tai vastaavan kokoiseen työkonevarikkoon, sekä
  • kiinteään eläintarhaan tai huvipuistoon. 

Toiminnan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot toimivat lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella.

Julkaistu 30.1.2019 klo 16.39, päivitetty 22.10.2020 klo 16.10