Ilmoitusten käsittelymaksu

Aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä kunnat perivät maksun ilmoitusasioiden käsittelystä. Maksu peritään ilmoituksen tekijältä. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu samansuuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteenesittäjiltä ei peritä maksua.

Maksua ei yleensä peritä myöskään haittaa kärsivän asianosaisen vireillepaneman hallintopakkoasian käsittelystä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten päätöksestä peritään maksu, jonka perusteet on määritelty kunnan hyväksymässä taksassa.
Julkaistu 29.8.2013 klo 9.54, päivitetty 16.1.2023 klo 10.51