Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoituspäätökset

ELY-keskukset tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista. Lisäksi ne tekevät päätökset tietyistä muista kertaluonteista toimintaa koskevista ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista.

Tarvittaessa ELY-keskus tekee lisäselvityksiä tai tarkastuskäyntejä, kuulee asianosaisia tai pyytää ilmoittajan vastineen ennen päätöksen tekoa.

Osa ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista tehdään kunnille tai aluehallintovirastoille, jotka tekevät niitä koskevat päätökset.

Julkaistu 17.6.2013 klo 15.28, päivitetty 22.10.2020 klo 16.01
Julkaisija: