Vesiluvan käsittelymaksu

Aluehallintovirasto (AVI) perii maksun lupa-asioiden käsittelystä. Maksu peritään luvan hakijalta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään maksu samansuuruisena.

Lausunnonantajilta, muistuttajilta ja mielipiteen esittäjiltä ei peritä maksua. Maksua ei myöskään yleensä peritä haittaa kärsivän asianosaisen vireille paneman hallintopakkoasian tai korvausasian käsittelystä.

Julkaistu 25.1.2019 klo 12.43, päivitetty 17.10.2019 klo 15.09
Julkaisija: