Hakemukset tuottajarekisteriin

Yritys voi hoitaa tuottajavastuun velvoitteensa joko liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pirkanmaan ELY-keskus toimii valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena Manner-Suomessa. Jos yritys liittyy tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse tehdä hakemusta ELY-keskukselle. Tuottajayhteisö hoitaa tällöin yrityksen puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet. Lisätietoja tuottajayhteisöistä löytyy tuottajavastuualakohtaisilta sivuilta, linkit oikealla palstalla.

Jos yritys tekee hakemuksen tuottajarekisteriin, sen tulee kustannuksellaan järjestää maahantuomiensa tai valmistamiensa tuotteiden keräys, kierrätys ja muu jätehuolto. Hakemuslomakkeella tulee antaa tiedot yrityksestä ja tuottajavastuunalaisista tuotteista sekä selvitys siitä, kuinka tuotteiden jätehuolto on järjestetty.

Jos tuottajarekisteriin hyväksytyn yrityksen Y-tunnus muuttuu, yrityksen tulee tehdä uusi hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi.

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu

Pirkanmaan ELY-keskus perii tuottajarekisterin hyväksymispäätöksestä maksun. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. Peruutetun tai muuten rauenneen ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksuasetuksen mukaisesta maksusta. Tuottajarekisteriin jo hyväksytyn tuottajan tai tuottajayhteisön ilmoittaessa muutoksista, maksua ei peritä.

Maksut löytyvät maksuasetuksen (1272/2020) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Lomakkeet hakemuksen tekemiseen

Yritysten tulee ensisijaisesti käyttää sähköistä lomaketta. Jos se ei ole mahdollista, tulostakaa ja täyttäkää pdf-lomake ja toimittakaa se Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

Hakemusta ei voida käsitellä eikä yritystä voida hyväksyä tuottajarekisteriin, mikäli hakemuksessa edellytettyjä tietoja ei ole toimitettu.
 

Tuottajavastuuala Sähköinen lomake (käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta) Tulostettava pdf-lomake
Akut ja paristot

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake

Keräyspaperi

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake

Pakkaukset

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake

Renkaat

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake

Romuajoneuvot

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Tuottajan ja tuottajayhteisön lomake

Tuottajan lomake

Tuottajayhteisön lomake


Tuottajayhteisöjen vastaanottopaikkaverkostot

Tuottajayhteisön vastaanottopaikkaverkoston tiedot Vastaanottopisteet (excel)


Juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät

Hakemus tuottajarekisteriin

Tulostettava lomake (doc) (pdf)

Hakemus juomapakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamiseksi Tulostettava lomake (pdf)

 

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.36, päivitetty 8.11.2021 klo 15.35
Julkaisija: