Lupa poiketa lajien rauhoitusmääräyksistä lajien myyntiä, vientiä ja tuontia varten

Rauhoitetun eläin- tai kasvilajin yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa on kielletty luonnonsuojelulain 45 § tai 49 § 2 momentin mukaan. Kielto koskee sekä rauhoitettujen lajien kuolleita yksilöitä (esim. täytetyt eläimet) että eläviä yksilöitä.

Lisäksi EU:n CITES-asetuksessa mainittujen lajien maahantuontiin, maastavientiin, kaupalliseen käyttöön jne. tarvitaan ns. CITES-lupa

Poikkeuslupahakemukset luonnonsuojelulain 45 § ja 49 § 2 momentin kiellosta käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Vapaamuotoinen hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.

CITES-asetuksessa mainittujen lajien maahantuonti ja maastavientiluvat sekä luvat näiden lajien kaupalliseen käyttöön käsittelee puolestaan Suomen ympäristökeskus.

Poikkeuksena yllämainitusta ovat riistaeläimet, jotka on mainittu metsästylain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Julkaistu 27.3.2018 klo 13.14, päivitetty 23.3.2018 klo 13.20