Lupa rauhoitettujen lajien yksilöiden siirtämiseen

Luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen eläin- ja kasvilajien yksilöiden ja lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintulajien (kaikki EU:n alueella luonnonvaraisina esiintyvät linnut) siirtämiseen tarvitaan erillinen lupa, vaikka lupa hallussapitoon olisi jo myönnetty. Molempia lupia voi anoa yhtä aikaa. Luvantarve koskee sekä eläviä että kuolleita yksilöitä. Siirtämisluvat voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta.

Poikkeuslupahakemukset käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Vapaamuotoinen hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Myös muiden rauhoitettujen lajien, kuin yllämainittujen, elävien yksilöiden siirtämiseen tarvitaan lupa. Tällaisia ovat luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 1-3c luetellut eläinlajit sekä muut nisäkkäät kuin luontodirektiivin IV-liitteessä mainitut.

Poikkeuslupahakemukset käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella siirtäminen tapahtuu. Vapaamuotoinen hakemus jätetään kyseessä olevan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Poikkeuksena yllämainitusta ovat riistaeläimet, jotka on mainittu metsästylain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Jos kyseessä on maastavienti- tai maahantuonti, myynti, vaihtaminen, yms. tähän tarvitaan erillinen lupa luonnonsuojelulain ja/tai CITES-asetuksen mukaan.

Elävien CITES-asetuksessa mainittujen eläinten siirtämiseen tarvitaan yleensä lupa, vaikka siirtäminen ei johtuisikaan kaupallisista syistä. Lisää tietoa CITES-määräyksistä:

Julkaistu 27.3.2018 klo 12.59, päivitetty 23.3.2018 klo 13.26