Lupa elävän rauhoitetun eläimen hallussapitoon

Elävää rauhoitettua luonnonvaraista eläintä ei saa ottaa haltuun. Hallussapitoon voidaan myöntää poikkeuslupa, mutta tällaista harkitaan yleensä vain, jos kysymyksessä on eläintarha tai tutkimuslaitos, tai jos eläin on esimerkiksi tilapäisesti vangittava sen poistamiseksi sille sopimattomasta ympäristöstä. Luonnonvaraisen eläimen pitkäaikainen hoito niin että sen kaikki luontaiset tarpeet täyttyvät on hyvin vaativaa ja edellyttää yleensä sekä koulutettua henkilökuntaa että hyvin suuria tiloja. Luonnonvaraisille eläimille saa kuitenkin antaa tilapäistä sairaanhoitoa, jos eläin tavataan sairaana tai loukkaantuneena. Tilapäistä sairaanhoitoa voidaan antaa rauhoitetuillekin eläimille ilman hallussapitolupaa. Kaikki nisäkkäät ja linnut sekä sellaiset lajit, jotka mainitaan luonnonsuojeluasetuksen liitteissä 1 – 3c, ovat rauhoitettuja.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläinlajien ja Suomessa luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien hallussapito- ja kuljetuslupia voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläinlajien ja EU:n alueella luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien hallussapito- ja kuljetuslupien käsittely on keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Vapaamuotoinen hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.  

Muiden elävien rauhoitettujen eläinten hallussapitoluvat käsittelee se ELY-keskus, jonka alueella hallussapito tapahtuu. Vapaamuotoinen hakemus jätetään kyseisen alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Poikkeuksena yllämainitusta ovat riistaeläimet, jotka on mainittu metsästylain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.

Jos olet löytänyt loukkaantuneen tai sairaan luonnonvaraisen eläimen löydät ohjeita täältä

Jos suunnittelet loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten säännöllistä hoitamista, l. eläinhoitolatoimintaa, lue:

Jos kyseessä on maastavienti- tai maahantuonti, myynti, vaihtaminen, yms. tähän tarvitaan erillinen lupa luonnonsuojelulain ja/tai CITES-asetuksen mukaan.

Julkaistu 27.3.2018 klo 12.36, päivitetty 27.3.2018 klo 12.36