Jätteiden keräys, kuljetus ja välitys Suomen sisällä

   
 
 

 

 

 

 

Jätteitä kerätään niiden tuottajilta ja syntypaikoilta ja kuljetetaan sekä välitetään sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä. Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla, välittäjällä sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat.

Jätteen kuljettaja ja välittäjä

Suomen sisällä tapahtuvista jätteiden kuljetuksista ja välityksistä säädetään jätelaissa ja jäteasetuksessa.

Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Hakemus toimitetaan sille elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Jos jätteen välittäjän hallinnassa olevat jätteet kuljettavat toinen toiminnanharjoittaja, on kunkin kuljettajan toiminta oltava erikseen hyväksytty jätehuoltorekisteriin.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisen järjestelmän avulla. Linkki ja ohje järjestelmään:

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeen avulla. Lomake löytyy suomi.fi-palvelusta:

Jätettä vain hyväksytylle kerääjälle ja vastaanottajalle

Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana.

Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että jätteen vastaanottajalla on viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa.

Ilmoita jätteen keräystoiminnasta

Jätteen keräyksestä säädetään jätelaissa  ja jäteasetuksessa. Jätelain mukaan jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana ympäristönluvanvaraista muuta toimintaa.

Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn.

Ilmoituksen voi jättää paperilomakkella. Lomake ja ohjeet löytyvät suomi.fi-palvelusta:

 

 

Julkaistu 24.3.2022 klo 8.55, päivitetty 1.7.2022 klo 11.34
Julkaisija: