Ympäristöhallinnon lomakkeet

Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voit hoitaa asioita yrityksen/yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä. Ympäristöasioiden asiointipalvelussa vesitalousluvan tai ympäristöluvan tarpeessa oleva lupa-asiakas voi täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen. Ympäristöluvan vaatimat raportoinnit voi tehdä sähköisesti palvelun "YLVA - Ympäristönsuojelun raportointipalvelu toiminnanharjoittajille" kautta. Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset palvelun kautta voit jättää avustushakemuksen.

Ilmansuojelu

Jätteet

Kaavoitus

Kemikaalit

Luonto, uhanalaiset lajit

Luonnonvarat

Rahoitus ja avustukset

Rakentaminen

Vesiasiat

Yleiset sähköiset asiointilomakkeet

ELY-keskukset

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöluvat ja ilmoitukset sekä rekisteröinti

Ympäristön kuormitus ja valvonta

Julkaistu 25.5.2022 klo 9.41, päivitetty 25.5.2022 klo 9.57