Kunnille tukea öljylämmityksestä pois siirtymiseen

Tiedote 3.9.2020 klo 14.13

Hallituksen tänään antama lisätalousarvioesitys tukee siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lisätalousarviolla muun muassa tuetaan kuntia vaihtamaan fossiilisesta öljystä kestävämpään lämmitysmuotoon ja parannetaan Aran energiatukihakemusten käsittelyn resursseja.

”Lämmitys- ja energiaremontteja vauhdittamalla paitsi elvytämme taloutta kestävästi, otamme myös konkreettisia askelia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että öljylämmityksestä luovutaan kuntien kiinteistöissä 2024 mennessä. Koronakriisi on syventänyt kuntien talousvaikeuksia, mikä heikentää niiden mahdollisuuksia toteuttaa investointeja. Siksi valtion tuen osuutta hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista nostetaan aiemmin ehdotetusta 10 prosentista 20 prosenttiin. Avustusta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Vuoden alusta alkaen taloyhtiöiden ja omakotitalojen on ollut mahdollista hakea energia-avustusta kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Energia-avustukseen kohdistunut mielenkiinto on ollut poikkeuksellisen suurta. Hakemuksia on tullut elokuun alkuun mennessä yhteensä yli 1 300 kappaletta, valtaosa taloyhtiöiltä (noin 11 500 asuntoa). Hakemuksista on aiheutunut ruuhkaa, jonka purkamiseksi Araan rekrytoidaan lisähenkilöitä. Tähän osoitetaan 280 000 euroa.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214, timo.jaakkola@ym.fi

Tuki kunnille öljylämmityksestä luopumiseen: ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi