Alueellista ympäristötietoa - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on alla luetetuilla sivuilla.

Yttergrunds klippor

 

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvaryhmät

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Kulutus ja tuotanto

Paras tekniikka BAT

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kulttuuriympäristön hoidon keinot

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Ympäristön tilan indikaattorit

Julkaistu 27.10.2015 klo 13.42, päivitetty 3.7.2020 klo 10.22