Suo, matolamminneva.

Merkittävä kauppa luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista soista – 700 hehtaaria Helmi-ohjelman soidensuojeluun

Tiedote 13.2.2020 Ympäristöministeriö, Vapo Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus
Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vapo Oy ovat sopineet merkittävästä kiinteistökaupasta, jolla Suomen valtio on ostanut Vapo Oy:lta luonnonsuojelutarkoituksiin noin 700 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Alueet suojellaan osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnonmonimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

Järripeippo pesii koko Suomessa, mutta kanta on vahvin pohjoisessa. © Jorma Tenovuo.

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

Tiedote 13.2.2020 Suomen ympäristökeskus
Suojelualueilla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan maanpinnan korkeuserojen vaihtelun synnyttämät paikallisilmastolliset olosuhteet puskuroivat pohjoisten lajien vähenemistä ilmaston lämmetessä. Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksen mukaan niiden tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Osallistu infoon verkossa: Tarjolla avustusta asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen

17.2.2020
Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta myönnetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022. Osallistu 27.2. verkossaseurattavaan infoon, jossa kerrotaan avustuksesta ja sen hakemisesta. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.2.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Järripeippo

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

13.2.2020
Suojelualueilla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan topografisen korkeuserojen vaihtelun synnyttämät paikallisilmastolliset olosuhteet puskuroivat pohjoisten lajien vähenemistä ilmaston lämmetessä. Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksen mukaan niiden tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asunnottomuus väheni jo seitsemättä vuotta peräkkäin

17.2.2020
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4 600 yksin elävää asunnotonta, mikä on 280 vähemmän kuin vuonna 2018.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Viikonlopun sateet ovat saaneet joet tulvimaan Länsi- ja Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla (Tulvakeskus 17.2.)
Etelä-Suomen järvillä ei yhtenäistä jääpeitettä tai jää on heikkoa, Pohjois-Suomen jäätilanne tavanomainen (11.2.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Euroopan ympäristön tila -raportti

Euroopan ympäristön tila 2020: suuntaa on muutettava heti
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 4.12. julkaistussa Ympäristön tila -raportissa.

Uusia julkaisuja

 

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa - kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua
Ilmastoviisaan luonnonsuojelusuunnittelun perustana on tieto siitä, millä alueilla ilmasto muuttuu voimakkaimmin, mitkä suojelualueet, lajit ja lajipopulaatiot sekä luontotyypit ovat kaikkein alttiimpia muutokselle ja miten muutokseen sopeudutaan. Raporttiin on koottu Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tuloksia.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.