Ihan pihalla!-hanke, oppilaita ja opettaja
© Kuva: Juha Sinisalo

Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaat olivat ympäristöntutkijoita

Tiedote 14.5.2019 Suomen ympäristökeskus
Ihan pihalla! -digikärkihanke innosti perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimiseen vuosina 2016 - 2018. "Tuntui ihan kuin olisin ollut oikea tutkija", totesi hankkeeseen osallistunut oppilas, kun häntä haastateltiin hanketta arvioitaessa. Tuoreessa julkaisussa arvioidaan hankkeen toteutumista opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Lue lisää Ihan pihalla! -hankkeesta.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta ohjeistaa lämpökaivohankkeiden riskien ennakoimisessa

20.5.2019
Ympäristöministeriö tilaama, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin ja Geologian tutkimuskeskuksen toteuttama selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisen riskeistä valmistui. Selvityksessä tuotettiin ohjeistusta, jota noudattamalla syviin lämpökaivohankkeisiin liittyviä riskejä on mahdollista ennakoida esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

SYKE Policy_Brief: Lääke-kuorma ympäristöön

SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

16.5.2019
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. SYKEn uuden Policy Brief -julkaisun mukaan ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön kehittyneempiä puhdistustekniikoita ja vähentämällä lääkehukkaa.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesi-, lumi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lapin jokien tulvahuiput ohi, Lounais-Suomessa ja Hämeesssä kuivaa (Tulvakeskus 21.5.)
Jäät heikkoja jo Lapissakin (2.5.)
Lämpenevä sää kiihdyttää taas lumen sulamista (6.5.)
Pohjavesille täydennystä lumen sulamisvesistä, mutta tilannetta seurattava kasvukauden käynnistyttyä (30.4) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Uusia julkaisuja

SYKEn raportteja 17 2019 kansikuva
 

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta

Ihan pihalla! Oppilaat ympäristön tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaan perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimiseen. Hanke edisti pelillisen ja tutkivan lähestymistavan käyttöönottoa hankekouluissa. Lue lisää raportista.

 

Omenia puussa
 

Luonnon kirjo 2/2019 uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan tuoreesta IPBESin raportin tuloksista, Suomen maaraportista ja EU-puhjeenjohtajuuden tavoitteista, sudenhoitosuunnitelman valmisteluista, maiseman hoidosta, Ulkoluokkapäivästä ja monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta. Lue lisää uutiskirjeestä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.