Jokipuisto. © Kuva: Kotkan kaupunki.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto sai kunniamaininnan Euroopan maisemahankekilpailussa

Tiedote 18.10.2019, ympäristöministeriö, Kotkan kaupunki ja Suomen ympäristökeskus
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto palkittiin kunniamaininnalla Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä

23.10.2019
Kestävä, kehittyvä kemia -seminaarissa 3.12.2019 pohditaan muun muassa, millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot ja tuotesuunnittelun kehittämistä.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Matkalla Twinning-hankkeen loppuseminaariin

Pohjois-Makedonian ympäristöhallinnon matka osaksi Euroopan unionia

22.10.2019
Suomen puheenjohtajuuskaudella loppusyksyllä päätetään aloitetaanko Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa Euroopan unionin jäsenyysneuvottelut. Maat ovat tehneet monia uudistuksia, jotta jäsenyysneuvottelut olisi mahdollista aloittaa. Suomi on aktiivisesti tukenut Pohjois-Makedonian ympäristöhallinnon kehittämistä ja luonnontieteellisten seurantojen aloittamista.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARAviesti2

Syksyn ARAviesti keskittyy erityisryhmien asumiseen

22.10.2019
Lehdessä esitellään erityisryhmien asumisen uusia ratkaisuja Järvenpäässä ja Seinäjoella. Pohdinnassa on iso kysymys: miten väestön ikääntymiseen tulisi varautua asuntorakentamisessa? Nämä ja paljon muuta kiinnostavaa uudessa ARAviestissä.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia Etelä-ja Keski-Suomessa sekä Pohjanmaalla (Tulvakeskus 22.10.)
Pohjaveden pintojen lasku pysähtynyt (22.10.)
Järvi- ja jokivedet jäähtyvät edelleen(4.10.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Uusia julkaisuja

SYKE Policy Brief: Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen merkittävän vähentämisen
Kiertotalouden edistämiseksi neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämiselle tulee asettaa kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet.

Vesikirje lokakuu 3/2019
Arktisen alueen vesiluonnon monimuotoisuus muuttumassa, ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää, turvetuotantoalueen muuttaminen kosteikoksi ja muita uutisia.

Uusi vesien tila-arvio

Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, rannikkovesien tila heikentynyt

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.