ilmastonmuutos_graafi

Suomalaiset toivovat kansainväliseltä yhteisöltä nopeita ilmastotoimia, jotta maapallon keskilämpötilan nousu voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen

Tiedote 25.9.2015 Ympäristöministeriö
Suomalaiset pitävät kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita tärkeimpänä foorumina ilmastohaasteen ratkaisemiseen. Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että kansainvälisen yhteisön tulisi tehdä kaikkensa lämpötilan nousun rajoittamiseksi kahteen asteeseen ja yhteensä neljä viidestä on sitä mieltä, että kunnianhimoisia toimia tarvitaan pikaisesti, käy ilmi ympäristöministeriön TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Lisää

Business & Biodiversity Forum marrassakuussa
© Vanatchanan, Shutterstock

Business & Biodiversity Forum 11.-12. marraskuuta Helsingissä

Yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta vastaavat asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat Business & Biodiversity -foorumiin Finlandia-talolle vaihtamaan tietoa yritysten uusimmista luonnon monimuotoisuutta ylläpitävistä käytännöistä. Foorumissa esitellään yritysten ratkaisuja muun muassa öljy-, kaivos-, metsä- ja maatalousalalta. Lue lisää ja ilmoittaudu

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Työryhmä valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa

6.10.2015
Ympäristöministeriö on maanantaina asettanut työryhmän valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan siten, että valtioneuvosto voisi hyväksyä sen vaalikauden puolivälissä, keväällä 2017.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Mikko Tolkkinen (p)

Väitös: Uusilla DNA-tekniikoilla kokonaisvaltainen kuva virtavesien mikrobiyhteisöistä

30.9.2015
Ihmistoimintojen vaikutuksesta virtavesien ekosysteemeihin saadaan kattavampi kuva käyttämällä yhteisöihin perustuvien indikaattorien lisäksi toiminnallisia mittareita. Perjantaina väittelevän Mikko Tolkkisen mukaan mikrobeilla tehtävä vesistöjen tilan arviointi voisi olla mahdollinen uusi ja kustannustehokas menetelmä. Tolkkisen pääosin SYKEssä tekemä väitöskirja tarkastetaan 2.10.2015 Oulun yliopistossa.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Puukuokka, ARAviesti 1/2015 (kuva: Vesa Ijäs, ARA) Nostokuva

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto ARA-kohteelle

24.9.2015
Puukuokka on asuinkerrostalo, jossa yhdistyvät puurakentaminen, uutta luova arkkitehtuuri ja uusi tapa hankkia asunto omaksi. ARA on mukana kohteen rahoittajana. Puukuokan omistaa Lakea Oy,ja kohteen on suunnitellut arkkitehti Anssi Lassila.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien ja järvien pinnat laskussa koko maassa (Tulvakeskus 6.10.2015) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Vesitilannekatsaus

Syyskuun lehtiä vedessä. Kuva Jari Hakala. (pieni)
Vesitilanne syyskuun lopussa 2015: Tilanne vaihteleva eri puolilla maata, järvivedet ajankohtaan nähden lämpimiä 1.10.2015
Syyskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Sademäärissä oli suurta alueellista vaihtelua, mikä näkyi myös pinta- ja pohjaveden korkeuksien vaihtelussa eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosassa vedenkorkeudet vaihtelivat keskimääräisen molemmin puolin. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosassa satoi runsaammin, ja myös vedenkorkeudet ja virtaamat olivat ajankohtaan nähden korkeita.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristö-lehti

Ympäristö_4_2015_kansi_125px

Myötätuulessa Pariisiin

Lehden aiheina mm. kansainväliset ilmastoneuvottelut ja suomalaisen BioKymppi Oy:n käytännön ilmastoteot. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kuvassa) mielestä bio- ja kiertotaloudella on keskeinen rooli, kun Suomea pannaan kuntoon. Lisää: Ympäristö 4/2015

Julkaisuja

Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa

Raportissa on tarkasteltu miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet sekä kiviaineshuoltoa palvelevat alueet on huomioitu maakuntakaavoissa. Pääosassa maakuntakaavoja oli käytetty niitä koskevia kaavamerkintöjä ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeiden mukaisesti. Lue lisää

Maaperän vuosi 2015

 

Maaperävuoden logo
 

Maaperän hyvinvointi on elämän perusta

Vuonna 2015 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä maaperän vuotta. Vuoden tarkoituksena  on kertoa maaperän merkityksestä ihmiskunnalle ja parantaa kansalaisten tietoisuutta maaperästä, sen toiminnasta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Lisää

 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.pngp. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.