Sinilevätilanne 10.7.2019 satelliittikuvalta: Sinilevää on sekoittunut väliveteen Suomenlahdella. Kuvassa laivoja. © ESA Copernicus Sentinel-2 Data 10.7.2019, SYKE

Suomen merialueilla sinilevän määrä lisääntynyt, järvillä sinilevää selvästi vähemmän

Valtakunnallinen leväkatsaus 11.7.2019 Suomen ympäristökeskus
Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevän määrä on lisääntynyt ja levää on laajalti väliveteen sekoittuneena. Myös pintakukintoja on havaittu. Järvillä sinilevän määrä on ajankohtaan nähden vähäistä, ja epävakaan sään jatkuessa pintakukintojen runsastuminen pysyy epätodennäköisenä.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Lakiluonnos opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointituen korotuksesta lausunnoille

16.7.2019
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla opiskelija- ja nuorisoasunnoille myönnettävien erityisryhmien investointiavustusten enimmäismäärä nostettaisiin 10 prosentista 15 prosenttiin. Avustusta myönnetään asuntojen rakentamisesta, hankinnasta tai perusparantamisesta aiheutuviin hyväksyttyihin kustannuksiin. Tukeen ei ehdoteta muita muutoksia.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Turva

Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään

17.7.2019
Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Vähäsateinen sää pitää vedenkorkeudet alhaalla (Tulvakeskus 16.7.)
Sisävesien pintalämpötilat alle ajankohdan keskiarvon (11.7.)
Pohjaveden pinnat laskevat (5.7.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Ilmoita pyöriäishavainnostasi

Pyöriäinen. © Kuva: Kai Mattsson

Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji ja sen Itämeren pääaltaan kannan kooksi arvioidaan vain noin 500 yksilöä. Havaintoja kerätään akustisen seurannan ja yleisöhavaintokampanjan avulla. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta ja ilmoita pyöriäishavainnostasi.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Uusia julkaisuja

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa

Maankäyttö voi aiheuttaa luontoarvojen köyhtymistä, uhata eliölajien selviytymistä ja jopa kokonaisten ekosysteemien toimintaa. Tästä syystä tarvitaan toimintamalleja, joilla vähennetään ja lievennetään maankäytön vaikutuksia luontoon. Raportissa esitellään ekosysteemihotelliksi nimetty toimintamalli. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista.

 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15
Huom! 17.6.-9.8. klo 9-15,
chat klo 12-15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.