saimaannorppa kivellä, kuva Meri Kunnasranta, ympäristöhallinnon kuvapankki.
© Mervi Kunnasranta, ympäristöhallinnon kuvapankki

Saimaalla jo lähes 400 norppaa, kannan kasvu saatu turvattua

Tiedote 15.10.2018 YM, Metsähallituksen Luontopalvelut ja MMM
Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2014, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 300 norppaa. Metsähallituksen arvion mukaan norppien talvikanta on kasvanut taas viime vuodesta 10–20 yksilöllä ja on nyt kooltaan 380–400 norppaa. Määrä on jo hyvin lähellä saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettua 400 yksilön välitavoitetta. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama tuki ovat tuottaneet tulosta. Lue lisää

IPCC lämpötilan nousu

IPCC: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla

Tiedote 8.10.2018 Ympäristöministeriö
Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle. Lisää

Kysyttyä nyt

Ruoppaus Kuva Sami Moilanen
© Kuva: Sami Moilanen

Harkitsetko ruoppausta?

Ruoppaus vaatii hyvää etukäteissuunnittelua, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ohjeita ja vinkkejä löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa – muovitiekartta Suomelle

16.10.2018
Suomelle muovitiekarttaa laatinut yhteistyöryhmä luovutti työnsä tulokset ministeri Tiilikaiselle. Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Aamuinen Salmisaari

Ylistys arkimaisemille – Valokuvakilpailu maisemista Instagramissa

16.10.2018
Kansainvälisenä maisemapäivänä lauantaina 20.10.2018 ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät arkimaisema-aiheisen valokuvakilpailun Instagramissa. Ota kuva arkimaisemastasi ja osallistu kilpailuun jakamalla se kampanjan tunnisteella merkittynä.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Puolitetaan asunnottomien määrä vuoteen 2022-mennessä!

16.10.2018
Kymmenen vuoden pitkäjänteinen työ asunnottomuuden kitkemiseksi on tuottanut tuloksia. Pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt 45 % ja Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus yhä laskee. 16.10 järjestettävässä asunnottomuustyön juhlaseminaarissa ammennetaan historiasta keinoja asunnottomuuden kitkemiseksi Suomesta.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lapissa jokien virtaamat kasvussa sateiden vuoksi, muualla virtaamat pysyvät pääosin pieninä (Tulvakeskus 16.10.)
Pohjavedet alhaalla maan länsi- ja keskiosassa (1.10.)
Lue lisää

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

#arkimaisema - valokuvakilpailu

Arkimaisema banneri

Kansainvälisenä maisemapäivänä lauantaina 20.10.2018 ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät arkimaisema-aiheisen valokuvakilpailun Instagramissa. Ota kuva arkimaisemastasi ja osallistu kilpailuun jakamalla se kampanjan tunnisteella merkittynä. Lue lisää kilpailusta

Vesitilannekatsaus

Järvimaisema syksyllä.
Vesitilanne syyskuun lopussa 2018: Pohjavedet edelleen laskussa maan etelä-, lounais- ja keskiosassa, sateet nostivat vedenkorkeuksia ja virtaamia erityisesti pohjoisessa 2.10.2018
Pohjavesien sekä jokien ja järvien pinnat ovat monin paikoin hyvin alhaalla maan etelä-, lounais- ja keskiosissa. Pohjavesien pinnat laskevat edelleen. Syyskuun sateet nostivat vedenkorkeudet ja virtaamat Pohjois-Suomessa paikoin tavanomaista korkeammalle.
Lue lisää
Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.