Merentutkimusalus Aranda Perämeren jäissä 2016. Kuva Ilkka Lastumäki_556x303px
Merentutkimusalus Aranda Perämeren jäissä 2016. © Kuva Ilkka Lastumäki

Suolavesipulssit vaikuttavat Itämeren pääaltaalla

Tiedote 11.2.2016 Suomen ympäristökeskus
Viime talven ja tämän talven suolapulssit ovat hivenen parantaneet Itämeren pääaltaan pohjien happitilannetta. Täysin hapettoman pohjanläheisen vesikerroksen laajuus on pienentynyt. Happipitoisuus on silti monin paikoin kriittisen alhainen, eikä riittäne esimerkiksi pohjaeläinten leviämiselle takaisin pääaltaan pohjille. Lue lisää

AVOT_sykefi_etus_karuselli_556x303px.jpg

Ympäristöhallinnon avoin tieto nyt yhdestä osoitteesta

Verkkouutinen 3.2.2016 Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus on koonnut kaikki avoimeen tietoon liittyvät palvelut yhteen osoitteeseen. Palvelu sisältää sekä avointa dataa että jalostettuja tietotuotteita. Sieltä löytyy niin paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja kuin ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Aineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, lataamalla dataa sekä käyttämällä palvelussa olevia sovelluksia. Uusi palvelu korvaa vuonna 2008 avatun OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelun. Lue lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

11.2.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 9.3.2016.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Suolavesipulssit vaikuttavat Itämeren pääaltaalla

11.2.2016
Viime talven ja tämän talven suolapulssit ovat hivenen parantaneet Itämeren pääaltaan pohjien happitilannetta. Täysin hapettoman pohjanläheisen vesikerroksen laajuus on pienentynyt. Happipitoisuus on silti monin paikoin kriittisen alhainen, eikä riittäne esimerkiksi pohjaeläinten leviämiselle takaisin pääaltaan pohjille.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asunnottomuus väheni vuonna 2015

10.2.2016
Suomessa oli vuoden 2015 lopussa vähemmän yksinasuvia asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia kuin vuotta aiemmin. Yhteensä asunnottomia oli 7 898. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla. Tiedot ilmenevät ARAn asuntomarkkinakyselyssä.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Joet kääntyneet laskuun, järvien vedenpinnat vielä nousussa (Tulvakeskus 13.2.) Lue lisää

Vedenkorkeuskartta

 Vedenkorkeus

Vedenkorkeuskarten selitykset

Vesitilannekatsaus

Pohjajäätä joessa. Kuva: Esko Kuusisto SYKE
Vesitilanne tammikuun lopussa 2016: Jäät heikkenemässä ja virtaamat koholla Etelä- ja Lounais-Suomen vesistöissä 2.2.2016
Tammikuun sää vaihteli hyytävistä pakkasista leutoon loskakeliin. Kuukauden alkupuolella kireät pakkaset yhdistettynä suhteellisen suuriin virtaamiin aiheuttivat hyydetilanteita useilla jokiosuuksilla ympäri Suomea. Hyydetulvavahinkoja torjuttiin monin paikoin kaivinkonein ja räjäytyksin. Loppukuun leuto sää nosti vedenkorkeuksia ja virtaamia etelä- ja lounaisrannikolla.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Tapahtuma

Suokukot

Barents - Luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttely varattavissa

BPAN-hankkeessa on toteutettu hieno valokuvanäyttely Barentsin alueen salaperäisestä luonnosta. Näyttelyn tavoitteena on tuoda luonto sinne, missä ihmisetkin ovat. Lue lisää

Ympäristö-lehti

Kaivos voi ennakoida vesiasiat

Uusimmassa Ympäristö-lehdessä kerrotaan lisäksi mm. luonnon palveluiden kartoittamisesta ja YK-nuorten ympäristötoiminnasta. Kuva: Tero Pajukallio
Lisää: Ympäristö 1/2016

Julkaisuja

SYKEn raportteja 2/2016 kansi 172 px

Luontoinventoinneista luontoarvojen turvaamiseen

Selvityksessä kerrotaan, miten kunnat ja seurakunnat ovat osallistuneet METSO-ohjelmaan. Esille on nostettu kehittämiskohteita ja toimenpiteitä, joilla julkisyhteisöjen osallistumista METSOon ja kiinnostusta metsien luontoarvojen turvaamiseen voitaisiin parantaa. Lue lisää

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.pngp. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.