Levää avomerellä
© Rajavartiolaitos

Loppukesä toi runsaita sinileväkukintoja merialueille ja järville

Valtakunnallinen leväyhteenveto 3.9.2015 Suomen ympäristökeskus
Alkukesän sinilevätilanne oli rauhallinen viileän sään johdosta. Sinileväkukinnat runsastuivatkin sekä merialueilla että sisävesillä vasta elokuussa. Avomerialueilla loppukesän sinileväkukinnat olivat viime vuotta suuremmat. Järvillä esiintyi enemmän sinileväkukintoja kuin keskimäärin loppukesästä, mutta erittäin runsaita kukintoja havaittiin vain muutamilla järvillä. Lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Uuden ilmastosopimuksen neuvottelut loppusuoralle

4.9.2015
Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat avainvuoden kolmannella virallisella neuvottelukokouksella Bonnissa 31.8.­–4.9. Bonnissa pyrittiin hahmottelemaan uuden ilmastosopimuksen pohjaa mahdollisimman ymmärrettävään ja selkeään muotoon siten, että poliittiset valinnat saataisiin esille ministeritason neuvotteluja varten. Viikon päätteeksi maat antoivat puheenjohtajille valtuuden laatia uuden sopimuksen pohjatekstin.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Öljyntorjuntaharjoitus Helsingin edustalla

2.9.2015
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos harjoittelevat 3.-4.9. yhdessä merivoimien kanssa öljyntorjuntaa Helsingin edustan merialueella. Yhteisharjoitus on osa merivoimien tällä viikolla pidettävää laajempaa harjoitusta, jonka aikana merivoimat suorittaa erilaisia öljyntorjuntaan liittyviä tehtäviä Saaristomerellä ja Suomenlahdella.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Yhdyskuntien uudistaminen -seminaari marraskuussa

24.8.2015
Seminaarissa paneudutaan erilaisten asuntomarkkina-alueiden yhdyskuntien uudistamiseen ja kiinteistökannan kestävään kehittämiseen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu!
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Sateet nostavat virtaamia Lounais-Suomessa (Tulvakeskus 3.9.2015) Lue lisää

Järvivesien pintalämpötila

Järvivesien lämpötila


Pintaveden
lämpötila (*)

Järvivesien pintalämpötila

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista

Vesitilannekatsaus

Piikstammi, Kuusamo 16.8.2015 (pieni)
Vesitilanne elokuun lopussa 2015: Kesän lämpimimmät vedet elokuussa, pinta- ja pohjavedet kääntyivät laskuun 1.9.2015
Elokuussa pitkään jatkunut lämmin ja sateeton säätila näkyi selvästi vesistöissä. Sekä pinta- että pohjavedet kääntyivät laskuun koko maassa. Lisäksi pintavesien lämpötilat nousivat koko kesän korkeimpiin lukemiin.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristö-lehti

Miten lääkkeet vaikuttavat Itämeressä?

Kesäkuun lehdessä lisäksi mm: kuinka taloyhtiöt hyötyvät resurssiviisaudesta ja miten etenee arvokkaiden maisemien inventointi. Tapaamme myös kansallispuistokummi Saimi Hoyerin (kuvassa). Lisää: Ympäristö-lehti 3/2015


 

Julkaisuja

Meren pärskäys 2015 kannen kuva
 

Meren pärskäys 2015

Julkaisu on napakka visuaalinen tietopaketti Itämeren hoidosta ja ajankohtaisista teemoista. Se tarjoaa päivitettyä tietoa siitä miten rehevöityminen, haitalliset aineet ja ilmastonmuutos vaikuttavat Itämeren ekosysteemin tilaan. Lue lisää

Maaperän vuosi 2015

Maaperävuoden logo

Maaperän hyvinvointi on elämän perusta

Vuonna 2015 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä maaperän vuotta. Vuoden tarkoituksena  on kertoa maaperän merkityksestä ihmiskunnalle ja parantaa kansalaisten tietoisuutta maaperästä, sen toiminnasta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Lisää

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.pngp. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.