Hyppää sisältöön

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa (syke.fi)

Maatalouden voimakkaasti kuormittama Varsinais-Suomen Uskelanjoki. Vesi on savisten peltojen eroosion samentamaa ja runsasravinteista. © uva: Jaana Rääpysjärvi

Tiedote 20.1.2022 Suomen ympäristökeskus SYKE
Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Tulokset viittaavat siihen, että vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa ja kohdentaa nykyistä paremmin.

Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni (syke.fi)

Pohjavedenpinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017. © Ritva Britschgi SYKE

Tiedote 18.1.2022 Suomen ympäristökeskus SYKE
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin juuri päättyneessä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa (VNTEAS), jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.

Rahoitus ja avustukset

Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin (ym.fi)
Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin. Hakuaika on 22.12.2021–4.3.2022.

Tarjolla miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön (ym.fi)
Ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun, jossa yritykset, kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäville hankkeille. Hakuaika on 16.12.2021–11.2.2022.

Kunnille ja maakunnille tarjolla jälleen avustusta tuulivoimarakentamiseen (ym.fi)
Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Hakuaika on 2.12.2021–1.2.2022.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Vesitilanne

Uusia julkaisuja

 

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle (helda.fi)
Suomen ympäristökeskus SYKE ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet oppaan luontoselvitysten laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Oppaassa on suosituksia hyviksi käytännöiksi niin tekijälle, tilaajalle kuin viranomaiselle.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fi:ssä.

Vesijalanjälkilaskuri

 

Arvioi oma vesijalanjälkesi uudella laskurilla (Vesi.fi)
Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.