Hyppää sisältöön

YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa käyntiin viikonloppuna – tavoitteena kirittää maita nopeampiin päästövähennyksiin (ym.fi)

Tiedote 27.10.2021 Ympäristöministeriö
YK:n ilmastosopimuksen osapuolet kokoontuvat Iso-Britannian Glasgow’hun 31.10.-12.11. Kokous on ensimmäinen Pariisin ilmastosopimuksen kauden alettua 2020. Sen keskeisenä tavoitteena on kirittää maita tiukempiin päästövähennyksiin.

Kysyttyä nyt

Suunnitteletko rannan ruoppausta?

Järveä ruopataan.
© Sami Moilanen

Jos suunnittelet tulevalle syksylle, talvelle tai ensi keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu-, Natura- ja muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.–31.3. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa. Ohjeita ja linkin sähköiseen lomakkeeseen löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Rahoitus ja avustukset

Ympäristöhallinnon vuoden 2022 harkinnanvaraiset valtionavustukset (ym.fi)
Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän vuoden 2022 valtion talousarviossa määrärahaa. Hakuaika alkaa 18.10.2021. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2021 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa tästä (esimerkiksi ympäri vuoden haettavat avustukset), ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

Erityisavustusta kunnille ja järjestöille luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi (ym.fi)
Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin, sillä valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä erityisavustuksesta. Erityisavustusta voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja vesiosuuskuntien elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Ensimmäinen hakukierros aukeaa 22.10.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Rannikkojokien virtaamat pääosin laskussa (27.10.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fi:ssä.

Vesijalanjälkilaskuri

 

Arvioi oma vesijalanjälkesi uudella laskurilla (Vesi.fi)
Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Järvi-meriwiki

Tutustu Järvi-meriwikiin ja ilmoita omat havaintosi
Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Järvi-meriwiki on kaikkien vesien ystävien kohtaamispaikka! Löydä oma lähivetesi, tutustu havaintoihin ja täydennä tietoja omilla kokemuksillasi. Kesällä kaivataan erityisesti havaintoja sinilevästä.

Uusia julkaisuja

Pölyttäjien tila Suomessa -raportin kansi.
 

Pölyttäjien tila Suomessa. Kansallista pölyttäjästrategiaa tukeva taustaselvitys (helda.fi)
Raportissa on esitetty kattavasti tiedot pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärkeä monien viljelykasvien sekä metsämarjojen sadon kannalta. Lisäksi pölyttäjillä on merkittävä rooli luonnon ekosysteemien toiminnassa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.